نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

پيام جبهه ملل برأي حق تعيين سرنوشت ((ايران)) در تظاهرات ١٥ أكتوبر ستكهولم سوئد

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعدام فرزندان ملت عرب الاحواز را محکوم می کند.
رژیم اشغالگر فارس با غصب سرزمین و سرکوب فرزندان ملل غیر فارس به ملت سازی مصنوعی (ایرانی) ادامه می دهد. شوونیسم فارس با اتهامات دروغین ، دستگیرهای گسترده و اعدامهای دسته جمعی سعی در ایجاد ارعاب داشته تا شاید چند صباحی به اشغالگری اش ادامه دهد. غافل از آنکه به پایان خط رسیده و راهی جز ترک سرزمین ملل غیر فارس را ندارد. دیر یا زود فرزندان غیور این ملل اشغالگران را از سرزمین خود بیرون خواهند راند.
رژیم تروریست و اشغالگر فارس در تداوم جناایات اشغالگرانه همچون پیش در هفته های اخیر دست به اعدامهای دسته جمعی زده و چندین تن از فرزندان معصوم ملت عرب الاحواز را با ادعاهای بی اساس و اتهامات خود ساخته به شهادت رسانده است .
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با درود به روان شهدای گرامی ملت عرب الاحواز ودیگر ملل تحت اشغال ایران مواضع خودرا به شرح زیر اعلام می کند.
1- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعدام فرزندان ملت عرب الاحواز را بشدت محکوم کرده اعلام میکند که نیروهای اشغالگر فارس باید هرچه زودتر به این جنایات پایان داده و بدون هیچ قید و شرطی سرزمین ملت عرب الاحواز و دیگر ملل غیر فارس را ترک کند.
2- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با تمام توان از مبارزات استقلال طلبانه ملت عرب الاحواز حمایت می کند.
33- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” برای رهای از اشغال “ایران” تمامی ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” را به همبستگی مبارزاتی در ترکیب جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” دعوت می کند.
4 – جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تنها آلترناتیو رژیم تروریست “ایران” است باهدف استفلال ملل و تشکیل دولت های این ملل مبارزه می کند و هیچ دولتی به نام ایران را نمی پذیرد.
5- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از کشورهای منطقه ، جهان و نهادهای بین المللی دعوت می کند تا با حمایت از مبارزات ملل غیر فارس برای رهای از اشغال رژیم تروریست “ایران” به صلح و ثبات در منطقه وجهان یاری رسانند.


جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اکتبر 2016

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
علي بوعذار

خروج از نسخه موبایل