تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / ملل تحت ستم / فعال حرکت ملی آزربایجان٬ به اداره ی اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان کرج فراخوانده شد

فعال حرکت ملی آزربایجان٬ به اداره ی اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان کرج فراخوانده شد

گونئی نیوز به نقل از اوغوز تی ویبر اساس گزارش رسیده آقای علی افسر شهبازی -خوجالی-از فعالین شناخته شده ی حرکت ملی آزربایجان٬ به اداره ی اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان کرج فراخوانده شد.لازم
به ذکر است ایشان سه شنبه ۵/۱۱/۹۵ باید خود را به اداره ی اطلاعات کرج و در همان روز به اطلاعات سپاه پاسداران همان شهر ٬ معرفی نماید.باید اضافه کردآقای خوجالی تمامی فعالیتهایش بر منطق سیاست و اعتدال استوار بود و در فعالیتهای ایشان هیچگونه افراط و عدول از خطوط قرمز نظام دیده نمیشد و به همین خاطر احظار ایشان نیز مایه ی تاسف و تعجب میباشد.

علي سيلا

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Ali

Leave a Reply

Share This