الاحواز

ادامه بازداشتها در الاحواز اشغالی

عباس حیدری ۳۰ ساله فرزند مطر از منطقه حی الثوره احواز پایتخت روز گذشته ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹ پس از یورش نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر ایران به خانه پدری وی شروع به جستجو منزل وخرابکاری ودستبرد به وسایل خانه وایجاد رعب ووحشت دربین خانواده نمودند و عباس رابازداشت وبه مکان نامعلومی منتقل کردند.
۸ اکتبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا