تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / دولت ترامپ تحریم های خرد کننده ای علیه رژیم اشغالگر ایران اعمال می کند

دولت ترامپ تحریم های خرد کننده ای علیه رژیم اشغالگر ایران اعمال می کند

واشینگن پست ۸ اکتبر ۱۷ مهر ۱۳۹۹:
دولت ترامپ تحریم های خرد کننده ای علیه رژیم اشغالگر ایران اعمال می کند


دولت ترامپ تصمیم گرفته است تا تحریم های جدیدی را علیه بخش مالی رژیم اشغالگر ایران اعمال کند
مقامات آمریکایی گفتند که این اقدامات چند بانک باقیمانده را که در حال حاضر تحت تحریم ثانویه قرار ندارند ، هدف قرار خواهد داد.
پیش بینی می شود این طرح امروز پنجشنبه اعلام شود
۸ اکتبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This