Home / جغرافياي ايران جعلي / عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی رژیم اشغالگر ایران : طبقه متوسط به سمت فقرا حرکت می‌کند؛ قدرت خرید مردم یک چهارم شده است!

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی رژیم اشغالگر ایران : طبقه متوسط به سمت فقرا حرکت می‌کند؛ قدرت خرید مردم یک چهارم شده است!

عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران:زمانی که مجلس تصویب کند به ۶۰ میلیون نفر کمک کالایی تعلق بگیرد، نشان دهنده نیازمند بودن این اقشار است. همچنین بخش عمده‌ای از جامعه ما را طبقه متوسط تشکیل می‌دهند، این طبقه کاهش درآمدی روز افزون دارند که با هزینه‌های موجود تناسبی ندارد!

با چنین رویه‌ای طبقه متوسط ما به سمت طبقه فقیر حرکت و طبقه فقیر در فقر مطلق قرار می‌گیرد، به طوری که این قشر امکان تامین بدیهیات زندگی مانند خورام و پوشاک را ندارند که این امر ریشه در کاهش درآمد سرانه دارد!
۱۰ اکتبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply