تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / استیون منوچین؛ اقدامات خزانه داری آمریکا برای منزوی کردن بیشتر اقتصاد رژیم ایران

استیون منوچین؛ اقدامات خزانه داری آمریکا برای منزوی کردن بیشتر اقتصاد رژیم ایران

وزیر خزانه داری آمریکا:
امروز، در حالی که رژیم از بخش مالی برای پیشبرد برنامه های بدخیم خود استفاده می کند، خزانه داری آمریکا اقدامات بیشتری را برای منزوی کردن اقتصاد رژیم ایران از سیستم مالی جهانی انجام داد. ایالات متحده همچنان به جریان داشتن تجارت بشردوستانه به مردم ایران( جغرافیای جعلی موسوم به ایران ) متعهد است.
۱۰ اکتبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This