تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / دیروز صف نان و گاز امروز صف روغن

دیروز صف نان و گاز امروز صف روغن

تصویری از مردم مشهد امروز در صف روغن

فساد، بی لیاقتی و صرف ثروتهای ملتهای غیر فارس وفارس در جغرافیای جعلی موسوم به ایران گروەهای تروریستی وابسته به رژیم اشغالگر ایران مردم جغرافیای جعلی موسوم به ایران را بە سمت نابودی می برد
۱۶ اکتبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This