تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / چپاول بیشتر منابع احواز اشغالی

چپاول بیشتر منابع احواز اشغالی

ابعاد تازه‌ای از قراردادهای جدید وزارت نفت ایران اشغالگر؛ تقسیم رانتی میدان نفتی میسان بین شرکت‌های غارتگر«خودی»

قرار است میادین نفتی دشت میسان شمالی و میسان جنوبی در اقلیم الاحواز اشغالی به سه میدان میسان شمالی، مرکزی و آزاد جنوبی تقسیم شده و هر یک از این شرکت‌های غارتگر ایرانی صاحب یکی از این میادین شوند.

یکی از ابعاد فاجعه‌بار این قراردادها این است که ۸۰ درصد سرمایه پروژه از صندوق توسعه باصطلاح ملی در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد و آوردهٔ پیمانکار صرفاً ۲۰ درصد است.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This