Home / گزارش ها / جهان / صحبت های بایدن وترامپ در آخرین مناظره انتخاباتی

صحبت های بایدن وترامپ در آخرین مناظره انتخاباتی

ترامپ: بایدن خودش را در خانه قرنطینه می‌کند، اما من به کارهای خودم ادامه می‌دهم. درباره کرونا چیزهای زیادی یاد گرفتنم. ما نمی‌توانیم کشور را تعطیل کنیم، باید بیماران را درمان کنیم.

بایدن: ما داریم از کرونا می‌میریم، چون ترامپ هرگز مسئولیت این ویروس را نپذیرفت و خطر آن را اغراق نکرد و گفت که با آمدن گرما این ویروس از بین می‌رود.

ترامپ: شیوع کرونا تقصیر من بود. این ویروس از چین آمده است. وقتی من مرزها را با چین بستم، بایدن و پلوسی من را به بیگانه هراسی متهم کردند.

بایدن: برنامه من از بین بردن ویروس است و نه تعطیل کردن کشور، ما باید دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنیم.

ترامپ: فرمانداران دموکرات ایالت های خود را تعطیل کردند و اکنون وضعیت اقتصادی وخیمی دارند و بایدن هم از آن حمایت می‌کند.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This