تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / امروز بغداد فردا جغرافیای سیاسی جعلی موسوم به ایران

امروز بغداد فردا جغرافیای سیاسی جعلی موسوم به ایران

مردم عراق در میدان تحریر بغداد در اولین سالگرد قیام آبان در اعتراض بە حاکمان فاسد و وابستە بە ایران اشغالگر، عکس محمد حلبوسی رئیس پارلمان و بقیه حاکمان کشور را بە آتش کشیدند.

‏مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply