الاحواز

حافظان جان ومال وناموس مردم یا سارقان جان ومال وناموس مردم

جوانی شب گذشته در روستای دوازده امام یمهه مسجد سلمان احواز اشغالی توسط بسیجیان سارق رژیم اشغالگر ایران کشتە شد

این جوان متوجە سارقین بسیجی می شود کە برای دزدیدن احشامش وارد حیاط منزلش شدە بودند و حین برخورد، سارقان به وی شلیک وکشته میشود.

سارقان از اعضای بسیج روستایی بوده و اسلحه کلاشنیکف که در این سرقت از ان استفاده شده متعلق به سپاه رژیم اشغالگر ایران می باشد.
۲۵ اکتبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا