الاحواز

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی بندر خور موسی احواز اشغالی

چهارشنبه ۷آبان ماه۱۳۹۹، کارگران واحد زر شیمی زیر مجموعه پترو شیمی امیرکبیر در بندر خور موسی احواز اشغالی در اعتراض به وضعیت حقوقی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این کارگران خواهان اجرای مصوبات اخیر شرکت نفت درباره حقوق خود هستند.
۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

 

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا