Home / جغرافياي ايران جعلي / طرح ھای جدید برای تحریم ھای فلج کنندە آمریکا علیە رژیم اشغالگر ایران در حال برنامەریزی است!

طرح ھای جدید برای تحریم ھای فلج کنندە آمریکا علیە رژیم اشغالگر ایران در حال برنامەریزی است!

طرح جدید آمریکا برای تحریم شرکتهای ایران خودرو و سایپا

بنیاد FDD که از زمان روی کارآمدن ترامپ با سلسله لابی‌های گسترده علیه رژیم اشغالگر ایران و توافق برجام فعالیت کرده و در این زمینه طرح های بسیاری به دست اندرکاران دولت ترامپ دادە در تازه‌ترین طرح خود خواهان تحریم کامل صنعت خودروسازی ایران ( جغرافیای جعلی موسوم به ایران ) شده است.

در بخشی از توییت FDD آمده: “بخش خودرویی رژیم اشغالگر ایران تحت سلطه دو شرکت است: شرکتهای ایران خودرو و سایپا که بیش از ۹۰ درصد خودروها را در جغرافیای جعلی موسوم به ایران تولید می‌کنند. واشنگتن هنوز این دو شرکت و شرکت‌ها و افراد تابعه را تحریم نکرده است.”
۱ نوامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply