تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / ژنرال جک کین: رژیم ایران دروغگو و فریبکار است

ژنرال جک کین: رژیم ایران دروغگو و فریبکار است

ژنرال جک کین: من همیشه معتقد بودم رژیم ایران را در امر توانمندی‌های سانتریفوژ گیرانداختند. آنها بدین وسیله توانمندی‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را در اختفا تقویت می‌کردند، آنها این کار را در مجتمع های زیرزمینی انجام می‌دادند، حال چرا آنها زیرزمینی هستند؟ زیرا که می‌خواهند این کار را به‌طور مخفیانه انجام دهند، زیرا آنها برجام را نقض می‌کنند و آنها این کار را قبل از توافق اتمی نیز انجام می‌دادند و به این کار هم‌چنان ادامه می‌دهند این ماهیت آنهاست.
آنها دروغگو و فریبکار هستند. ما نمی‌توانیم فریب داستانها دروغین آنها را بخوریم که آنها فقط دنبال انرژی اتمی برای مقاصد غیرنظامی هستند…
بنابراین موضوع این است و بیش از ۲سال است که این موضوع مطرح است و هر داستان دروغین دیگر رژیم ایران را باید رد کرد».
۳۱ اکتبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This