تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / انتقال چهار کارگر بازداشتی نیشکر قوماط (سبع اتلال) احواز اشغالی به زندان فجر شهرستان القنیطره احواز اشغالی

انتقال چهار کارگر بازداشتی نیشکر قوماط (سبع اتلال) احواز اشغالی به زندان فجر شهرستان القنیطره احواز اشغالی

روز شنبه ۱۰ آبان۱۳۹۹، یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری، کارگران بازداشتی مجتمع نیشکر قوماط (سبع اتلال) احواز اشغالی ، پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان فجر شهرستان القنیطره احواز اشغالی منتقل شدند. این کارگران روز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، به دنبال برگزاری تجمع اعتراضی توسط نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر ایران در منزل شخصی خود بازداشت شده بودند.
۳۱ اکتبر ۲۰۲۰

 

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply