نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

وزارت خارجە آمریکا:

عدالت در ولایت فقیه: کسانی را که صدای خود را به گوش دیگران میرسانند، بکشید و بقیه را یا در زندان بیندازید و شلاق بزنید و یا جریمه مالی کنید.

چند روز پیش، حکم محکومیت ۶٣ معترض شهرستان باب هانی(با نام جعلی بهبهان) توسط بیدادگاه کیفری این شهر صادر شد. در مجموع، آنها در انتظار ١٠٩ سال زندان و ٢۵٩٠ ضربه شلاق هستند.

در حالی که ٩٠ درصد شهروندان جغرافیای سیاسی موسوم به ایران در مضیقه اقتصادی هستند، آنها هر یک از این اشخاص را ٣ میلیون تومان جریمه کردند، که این مبلغ بیش از حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر در جغرافیای سیاسی ایران است. عدالت خامنه‌ای به خوبی انجام شد.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل