الاحوازويديوها

اعتراض كارگران قوماط ( سبع اتلال) احواز اشغالی به حضور نیروهای سرکوب گر ( یگان ویژه) رژیم اشغالگر ایران

بعد از حضور نیروهای سرکوب گر (یگان ویژه) رژیم اشغالگر ایران ومنع کارگران شرکت نیشکر قوماط( سبع اتلال )احواز اشغالی توسط نیروی سرکوبگر رژیم اشغالگر ایران ، تمامی کارگران بخش‌های صنعتی در حمایت از همکاران خود محل کار خود را ترک کرده و با صورت راهپیمایی به طرف درب ورودی شرکت حرکت کرده وحضور و عملکرد نیروهای سرکوب گر( رژیم اشغالگر ایران ) را به چالش کشیده ومحکوم کردند.

وحدت ویکپارچگی ما رمز پیروزی بر رژیم اشغالگر است
۵ نوامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا