تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / علی واثقی، فعال مدنی آذربایجان جنوبی اشغالی برای تحمل حبس بازداشت شد.

علی واثقی، فعال مدنی آذربایجان جنوبی اشغالی برای تحمل حبس بازداشت شد.

روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، علی واثقی، فعال مدنی آذربایجان جنوبی اشغالی ساکن شهرستان اردبیل، برای تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای رژیم اشغالگر ایران این شهرستان بازداشت و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد. پیش از این نیز رضا واثقی، برادر علی واثقی و هم پرونده ی وی از بابت تحمل حبس بازداشت و به این زندان منتقل شده بود.


اتهام آنها مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور( کشور جعلی ایران) از طریق چاپ شبنامه و فعالیت تبلیغی علیه رژیم اشغالگر ایران عنوان شده است.
۸ نوامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This