نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

دزدی و غارت منابع الاحواز اشغالی این شرایط را به بار آورده است

یکی دیگر از دستاوردهای رژیم اشغالگر ایران: اورژانس بیمارستان احواز پایتخت در یک شب بارانی!

این شرایط را در مقابل هزاران میلیارد تومان دزدی مقامات و آقازاده های نظام از طریق رانت خواری قرار دهید.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل