الاحواز

سومین روز اعتصاب کارکنان میدان نفتى دشت میسان شمالى در دولت احواز اشغالی

سومین روز اعتصاب کاکنان میدان نفتی دشت میسان شمالی که جزو میادین غرب کارون است، در اعتراض بە پایین بودن حقوق و اجرایی نشدن طبقه بندی مشاغل دست به اعتراض زدند.
شرکت ملی نفت چین پیمانکار اصلی این میدان نفتی شده است که پروژه را از مهندسی و توسعه نفت(PEDEC) بە پیمانکار ایرانی شرکت “ایران افق” واگذار کردە است.

اکنون پیمانکار چینی سعی دارد با وعدەهای توخالی و دروغین کارکنان را مجبور بە امضای قرارداد کند کە این کارکنان تاکنون بە زیر بار نرفتەاند.

در پیام تحقیر آمیزی کە پیمانکار چینی ماە گذشتە بە کارکنان فرستادە، میگوید کە شرایط اقتصادی جغرافیای سیاسی جعلی موسوم به ایران بد است و بهتر است بە این کار راضی شوید.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا