تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / اعتراض جوانان روستای سبعه روبروی شرکت نیشکر “میرزا کوچک خان”جاده المحمرة – الاحواز

اعتراض جوانان روستای سبعه روبروی شرکت نیشکر “میرزا کوچک خان”جاده المحمرة – الاحواز

افراد آزمون داده وقبول شده ولی این سه ماه است که میگذرد و تا بحال هیچکس پاسخگوی این جوانان نبوده با اینکه افراد غیر بومی ثبت نام و به کار دعوت میشوند ،چندین هفته دست ب اعتراض زدند ولی متاسفانه هیچ کس جوابگو نیست.
تبعیض و اختلاف بین اقشار و جوامع در احواز اشغالی بیداد میکند ، فقر جان میگیرد ولی در سوی دیگر انگل زاده ها با پول این جوانان عیش و نوش میکنند.

احمد غافلی زاده جلیعه

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز

http://WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This