الاحوازگزارش ها

تظاهرات مردمى احواز همزمان با سفر نماينده ى سازمان بين مللى محيط زيست به احواز

امروز پنجشنبه برابر با 2/2/2017 منابع خبري جبهه دمكراتيك مردمي احواز وهمزمان با سفر آقاي جري لوئيس نماينده ي سازمان بين المللي محيط زيست به احواز از تظاهرات گسترده مردم احواز از جمله حضور وسيع نخبگان وجوانان ونيز اكثر توده هاي ملت در اكثر شهرهاي احواز اشغال، شده به نشانه ي اعتراض به سياستهاي، ضد بشري وعرب ستيزي از سوي، اشغالگران فارس در حق ملت احواز ودر عين حال ارسال پيام مظلوميت به نماينده ي سازمان مذكور خبر دادند.
وطبق اخبار مؤكد از منابع خبري مربوط، به جبهه دمكراتيك مردمي احواز تظاهر كنندگان با تسليم نامه ايي سرگشاده به نماينده سازمان بين الملل از ايشان خواسته اند .تا اين نوع سياستهاي ضد، بشري ودگر ستيزي كه ملت و سرزمين احواز را بطور منظم وطبق سياستهاي از، پيش تعيين شده از سوي ايران بعنوان يك كشور اشغالگر را مورد هدف قرار داده و ميدهد. را متوقف سازد.
ومظلوميت اين ملت وسياستهاي، اشغالگران بويژه خشك كردن إب رودهاي، جاري در احواز ومنحرف كردن مسير اين رودها از جمله كارون به داخل ايران را در گزارشي مفصل ودقيق، به سازمان بين الملل ارائه دهد.
گفتني است كه اشغالگران فارس بيش از يك دهه وطبق طرحي از پيش تعيين شده وجهت پيشبرد، برخي از اهداف، سياسي خود در كشور احواز از جمله تغيير بافت جمعيتي احواز و نيز جايگزين كردن شهرك نشينان در كشور ونيز مشروعيت بخشيدن به وجود نامشروع خود در اين سرزمين و تشويق بر هجرت معكوس از روستا به شهر و مصادره ي اراضي زراعي از مالكين اصلي اقدام به خشك كردن رودهاي جاري در احواز ازجمله كارون ومنحرف كردن مسير انها از طريق راه اندازي پروژه ي سد سازي بر اين رودها كرده است.

مركز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمي احواز
www.alahwaz.com
2-2-2017

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا