Home / گزارش ها / الاحواز / افزایش ۴۶ درصدی نرخ تورم در آبان ۱۳۸۹…افزایش فقر در میان مردم.

افزایش ۴۶ درصدی نرخ تورم در آبان ۱۳۸۹…افزایش فقر در میان مردم.

قابل توجه اینکه نزدیک شدن تورم نقطه به نقطه آبان سال جاری به ۴۹ درصد در حالیست که این رقم در آبان ۹۸ حدود ۲۷ درصد بود . به بیان دیگر در یکسالی که از اصلاح قیمت بنزین می گذرد ، نرخ تورم نقطه به نقطه افزایشی ۷۰ درصدی داشته است.
– به عقیده بسیاری کارشناسان « تورم » به گره کور اقتصاد جغرافیای سیاسی جعلی موسوم به ایران تبدیل شده که فشار اصلی آن بر دوش خانوارهای قشر متوسط و ضعیف است و سبب کمرنگ شدن قشر متوسط در جغرافیای سیاسی موسوم ایران شده است. بعبارتی دیگر قشر متوسط جامعه در حال تبدیل شدن به قشر فقیر است.

احمد غافلی زاده جلیعه

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز

http://WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This