تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / مرکز جاسوسی وتروریستی و بنیادگرایی امام علی( ضد امام علی) وابسته به وزارت اطلاعات نظام اشغالگر ایران

مرکز جاسوسی وتروریستی و بنیادگرایی امام علی( ضد امام علی) وابسته به وزارت اطلاعات نظام اشغالگر ایران

سرویس امنیتی پلیس نروژ از وزارت دادگستری تقاضا کرده تا اخراج آخوند مسجد امام علی( مرکز جاسوسی و تروریستی وبنیادگرایی) را مورد ارزیابی قرار دهد و از نروژ اخراج کند چرا که این آخوند تروریست برای اطلاعات نظام اشغالگر ایران کار می‌کند
۲۵ نوامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply