جغرافياي ايران جعليجهان

بمباران شدید مواضع سپاه تروریستی پاسداران

جنگندەهای اسرائیل در کمتر از یک ساعت قبل یکی از پایگاه های جدید سپاه تروریستی قدس در ارتفاعات جبل المانع در نزدیکی رویحینە جنوب سوریە را بشدت بمباران کردند. حملات بە حدی شدید بود کە صدای انفجار تا کیلومترها دورتر شنیدە شد.

رسانەهای سوریە حملە هوایی اسرائیل را تأیید کردند ولی از کشتە شدەها آماری ارائه ندادند.

این سومین حملە هوایی شدید اسرائیل بە سپاه تروریستی قدس در سوریە در کمتر از ١٠ روز است.

سپاه تروریستی پاسداران هیچگونە واکنشی بە این حملات خونین و کوبندە اسرائیل نشان ندادە است.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا