دیدگاه‌ها

جنايات ايران اشغالگر در سلول‌های انفرادى زندان شيبان احواز اشغالی

تجاوز جنسى به زندانيان در انفرادىها

سلولهاى انفرادى يا بند يك زندان شيبان (زندان مركزى احواز پایتخت)، زندانى است كه داراى سلولهاى انفرادى جهت آزار واذيت يا شكنجه زندانيانى است كه مىخواهند آنها را در زندان بيشتر مجازات كنند. اين انفرادى ها با بند قرنطينه تفاوت دارند. هر انفرادى تقريبا 2×3 متر و هر شخصى كه در اين سلولها حبس مىشود چندين ماه در آنجا سخت ترين روزهايش را خواهد گذراند، بطورى كه خبرى از غذاى مناسب يا لباس وحمام نيست. در هر يك از اين سلول‌ها چندين زندانى نگهدارى مى‌شوند و با بدترين رفتارهاى غير انسانى با آنها برخورد مىشود. منابع حقوق بشر مىگويند؛ فردى از مسؤلين زندان بنام “مرادى” به يكى از زندانيان در اين انفرادى ها تجاوز جنسى كرده است. مدتى پيش در اين انفرادىها يك زندانى بنام «ع.ع» مورد تجاوز جنسى قرار گرفته است! در اين زندان از هيّئت هاى نظارتى از سازمان زندان‌های ایران اشغالگر خبرى نيست و اين زندان بدنام به تبعيدگاه زندانيان تبديل شده است. در اين انفرادى ها از عمد مجرمان زندانی با پرونده‌های قتل و تجاوز را با ديگر زندانيان نگهدارى مى‌کنند، امرى كه باعث تعرض به زندانيان جوان شده است.

ح.س؛ يكى از زندانيانى كه در انفرادی های زندان شيبان 45 روز حبس خود را گذرانده است، مى گويد: به اين انفرادى ها «سگدونى» هم مىگويند و با شيوه‌های غير انسانى با زندانيان برخورد مىکنند و در حقيقت نگهدارى زندانيان در اين سلول ها نوعى از انواع شكنجه است و متاسفانه تاکنون به اين انفرادىها در گزارش‌های سازمان هاى حقوق بشر اشاره يا بندرت اشاره شده است. او مىگويد: به دليل نبود امكانات بهداشتى در اين سلولها، به دليل بوى بد و تعفن هر شخصى كه در آنجا نگهدارى مى شود، حتى اگر سالم باشد، بيمار مى شود.

م.ع يكى از زندانيان زندان شيبان دو ماه در اين انفرادى ها محبوس بود، او مى گويد: چندين نَفَر از زندانيان در اين سلول ها به دليل نبود غذا، بيمارى وتشنگى و گرماى طاقت فرساى تابستان در احواز پایتخت، جان خود را از دست دادند.
اين زندانى به افزايش دوز «متادون» و خدمات طبى اشاره كرد و گفت: به بعضى از زندانيان متادون با دوز بالا مىدهند و به دليل فشارهاى روحى و روانى بعضى از زندانيان از اين دارو استفاده مىكنند و حتى به زندانيانى كه از بيمارىهای مزمن رنج مى برند نيز اين دارو را تجويز مىکنند. او اضافه كرد: به زندانيان بيمار اهميت نداده و درخواستهاى آنها جهت درمان و رساندن دارو جهت علاج بيماريهايشان اعتنایی نمی‌شود و بجز متادون، قرصهای مسكن و خواب آور داروئى داده نمى‌شود.

خيلى از زندانيان زندان شيبان احواز پایتخت بعد از آزادى و يا مرخصى از بى اعتنائى نسبت به زندانيان بيمار گزارش‌های متعددى ارائه دادند و حتى افرادى كه سالم بوده به دليل تجويز بعضى داروها در زندان به افراد پرخاشگر و عصبى تبديل شده و بعضى از آنها براى رهائى از رنج و سختى هاى زندان اقدام به خودكشى کرده‌اند.

احمد.م يكى از زندانيان به فعالان حقوق بشر مىگويد: در انفرادى ها كرامت انسان بوسيله زندانبانان پايمال مى‌شود، ضرب و شتم، توهين و تحقير زندانيان در انفرادى ها هر روز رخ مىدهد، همان افرادى كه در اعتراضات زندانيان زندان شيبان احواز در فروردين ماه 1399 در كشتن و مجروح كردن زندانيان شركت كردند، در انفرادى ها ما را شكنجه و آزار مى دهند. اين زندانى به اسامى بعضى از مسؤلين زندان شيبان كه در شكنجه زندانيان دست دارند، اشاره كرد و نام لاله زار، عبدويس، زارع و ذولفقاري را ذكر كرد.

احمد.م افزود: بشكل غير انسانى با زندانى محبوس در سلولها برخورد مى شود و اگر وضعيت سلامتى زندانى در اين انفرادى ها بدتر و وخيم تر شود به كلينيك زندان منتقل مى شود و در آنجا با خشونت با زندانى برخورد مى شود و به جوان يا مسن توهين مىكنند.

رضا.س از زندانيان زندان مركزى احواز پایتخت مىگويد: هر مدت يك نَفَر در اين سلولها جان خود را از دست مى دهد، بخصوص در تابستان بعضى از افراد را در آنجا نگهدارى مى‌كنند و به آنها متادون مىدهند و به دليل گرماى زياد و استفاده از متادون شخص متشنج شده و ميميرد، در حقيقت «متادون» در انفرادى ها داروى مرگ است. رضا از تمام سازمانهاى حقوق بشر درخواست كرده كه با فشار بر جمهورى ضداسلامى ايران اشغالگر به جنايتهاى هولناكی كه در سلول هاى انفرادى زندان شيبان احواز پایتخت رخ مى‌دهند، پايان داده شود.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا