نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

رویترز: آژانس اتمی در گزارش ۲۰۱۱ افشا کرد که فخری زاده در پروژه تسلیحات اتمی رژیم ایران دست داشته است

گزارش سرفصلی ۲۰۱۱ آژانس اتمی فخری زاده را بعنوان یک شخصیت اصلی در پروژه مشکوک رژیم ایران برای توسعه تکنولوژی و مهارتهای لازم برای بمبهای اتمی شناسایی کرده بود و توصیه کرده بود که فخری زاده کماکان ممکن است در چنین فعالیتی نقش داشته باشد
۲۸ نوامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل