Home / دیدگاه‌ها / بیت رهبری (تروريست) از طریق مجتبی خامنه‌ای خواستار پاکسازی اطلاعاتی شده است

بیت رهبری (تروريست) از طریق مجتبی خامنه‌ای خواستار پاکسازی اطلاعاتی شده است

محافل آگاه از امور داخلی جغرافیای سیاسی موسوم به ایران، گفته‌اند که پس از ضربه شدیدی که بر پیکر سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی ایران اشغالگر به دنبال هلاکت فخری زاده وارد آمد، بیت الفساد رهبری دستور داده که همه ساختارهای نهادهای مربوط در وزارت اطلاعات و همچنین بخش حفاظتی سپاه تروریستی پاسداران مورد بازنگری قرار گیرد و آنچه که “حفره‌های اطلاعاتی” نامیده شده شناسایی گردد و برای برطرف کردن آن، به حول قوهٔ الهی اقدامات لازم به عمل آید.
پیشتر، کارشناسان ارزیابی کرده‌اند که موفقیت در انهدام فخری زاده، با هر معیاری، یکی از درخشانترین عملیات اطلاعاتی یک سرویس امنیت خارجی هر کشوری میباشد. موفقیت این هلاکت، نگرانی شدید مسئولان امنیتی و نظامی رژیم گردیده و خامنه‌ای دیکتاتور را واداشته دستور دیروز خود را صادر کند.

آگاهان گفته‌اند که این دستور، توسط مجتبی خامنه‌ای فرزند پرنفوذ و مرموز رهبر حکومت، در دیدارهای خصوصی با سران سپاه تروریستی پاسداران، ارتش و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم به آگاهی آنها رسیده و از جمله گفته شده است که خامنه‌ای این رویداد را با وخامت زیاد تلقی میکند.

منابع آگاه در ادامه می‌افزایند که اکنون وزارت اطلاعات و شاخه حفاظت اطلاعات سپاه میکوشند که مسئولیت این شکست را به گردن یکدیگر بیاندازند و این ادعای تمسخر انگیز که سوء قصد توسط دستگاههای خودکار و از طریق ماهواره انجام شده و افراد واقعی در آن نقشی نداشته‌اند، بخشی از تلاش برای فرار از زیر بار مسئولیتی است که کسی آن را جدی نمیگیرد.

این واقعیت که اعضای کمیسیون امنیت و امور خارجی مجلس، وزیر اطلاعات را به توضیحات در این زمینه فرا خواندند، و جرات نکردند همین توضیحات را از مسؤولان سپاه تروریستی پاسداران بخواهند، بخشی از تلاش برای فرار از مسؤولیت تلقی میشود. نمایندگان مجلس جرات نمیکنند رده فرماندهی ارشد سپاه را به بی کفایتی و اهمال متهم سازند.

برطبق اظهارات آگاهان به دستور خامنه‌ای باید اکثر افراد کلیدی عوض شوند که مبادا با اسرائیل یا ایالات متحده برای انتقال اطلاعات محرمانه و بسیار حساس در تماس بوده باشند.
لزوم این بازنگری در ساختار اطلاعاتی و امنیتی حکومت اشغالگر ایران، روز گذشته (یکشنبه) در اکثر رسانه‌های وابسته به سپاه تروریستی پاسداران منعکس گردیده و حتی از زبان شماری از فرماندهان جنایتکار ارشد شنیده شده بود. ولی در هیچیک از این انتقادها، ایرادی به شاخه حفاظت و اطلاعات سپاه وارد نیامده بود.

آگاهان امور در تهران می‌گویند که هم اکنون نهادهای اطلاعاتی رژیم با هرج و مرج کامل و ترس فزاینده روبرو می باشند و هر نهاد میکوشد که مسئولیت را به گردن نهاد دیگر بیندازد.
به گفته این آگاهان، انتشار چندین روایت ضد و نقیض و مسخره در مورد چگونگی انجام سوء قصد، بخشی از تلاش نهادهای مختلف برای مبرا دانستن خود و انتقال مسئولیت به نهادهای دیگر می باشد.

در این میان البته، باید نقش کلیدی “سردار حسین سلامی” بزفروش را از قلم نینداخت. باید دید که وی چگونه قرار است کرک و پشم ایادی شرق و غرب را بر باد دهد، آیا با ژیلت اینکار را به سرانجام می‌رساند یا با موزر؟

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply