Home / دیدگاه‌ها / (مهاجرت اجباری، اهرم فشار رژیم اشغالگر ایران در الاحواز)

(مهاجرت اجباری، اهرم فشار رژیم اشغالگر ایران در الاحواز)

نظام اشغالگر ایران سالهاست با بکارگیری سياست‌های مختلف و اهرمهای فشار، منجمله مهاجرت، سعی در مهاجرت اجباری ملت عرب الآحواز از سرزمین آبا و اجدادی خود میکند. این سیاست خصمانه در سالهای اخیر به اوج خود رسيده است. در دو سال اخیر، ایران اشغالگر به گونه‌ای شدیدتر سياست تغيير دموگرافى را با بى رحمى تمام پیش میبرد، نه به کودکان و نه به پیر وجوان رحم نمیکند.
نظام نژادپرست ایران اشغالگر در پی آنست که به هر نحو ممکن عرب ها را از الاحواز بيرون كند و براى همين هرساله در چنین مواقعی از سال سد ها را به روى مردم و ملت عرب الاحواز اشغالی عمدا باز كرده، تا موجبات به زیر آب رفتن مزارع و کشتزارها و منازل ساکنین شده و تمام زندگى آن ها را نابود سازد.
اين برنامه هر ساله بر ضد الاحواز و مردم و ملت عرب آن اجرا مى شود. جنگ نظام اشغالگر ایران با مردم و ملت عرب الاحواز اشغالی ابعاد گسترده‌ای دارد. کوچکترین بُعد آن عدم رسیدگی به ساده‌ترین امکانات شهری و روستایی، از قبیل شبکه آب و فاضلاب و جاده و مواردی از این قبیل است. یک بارندگی کوچک چنان مشکلاتی را برای ساکنان الاحواز اشغالی پدید می‌آورد که بعد از چندی برخی ساکنان احواز را مجبور به ترك روستاها و خانه و کاشانه خود می‌کند.
این اتفاقات در دو سال اخیر به اوج خود رسیده‌اند. طغیان رودها، آب گرفتگی و جاری شدن سیل در شهرها و روستاها، ورود فاضلابهای شهری به خانه‌های مردم بعلت پر بودن لوله‌های فاضلاب شهری و یا عدم استاندارد بودن آنها، کثیفی و گل آلود بودن آب شرب بعلت شکستن لوله‌های آب و فرسودگی آنها و نیز سرایت آب فاضلاب به شبکه آب آشامیدنی و موارد بسیار دیگر، این سیاست ضدبشری ایران اشغالگر بر علیه الاحواز اشغالی را تصدیق می‌کند. یکی از علائم شیوع گستردهٔ بیماریهای عفونتی و گوارشی در میان مردم و ملت عرب الاحواز اشغالی همین امر میباشد. آلوده بودن آب شرب سبب تشدید این بیماریها خواهد شد.
سیاست ددمنشانهٔ ایران اشغالگر و نظام ملایان تهران بر ضد عرب‌های الاحواز برای رسیدن به اهداف خود یعنی مهاجرت اجباری ملت عرب الاحواز اشغالی به گونه‌ای است که از هیچ جنایت تبعیض نژادی فروگذار نیستند، و از هیچ سازمان و یا ارگان بین المللی واهمه ندارند.
مردم و ملت عرب الاحواز به خوبی میدانند که این سیاست آخوندی برای مهاجرت اجباری آنها به جغرافیای مرکزی ایران میباشد. بهمین دلیل این ملت بزرگ تا پیروزی و استقلال کامل خود با این رژیم اشغالگر خواهند جنگید و از این نظام تا بن دندان مسلح هیچ واهمه‌ای ندارند.

ما از تمامی سازمانهای حقوق بشری و کشورهای مدافع عدالت و مساوات خواهانیم تا در برابر ظلم و جنایت‌های فاشیستی رژیم اشغالگر ایران در حق مردم و ملت عرب الاحواز اشغالی بایستند و کشور الاحواز را که به صاحبان اصلی آن یعنی ملت عرب الاحواز تعلق دارد، برسمیت بشناسند.

نویسنده: رضا هلالات
عضو جبهه دمکراتیک مردمی الأحواز

About Admin

Leave a Reply

Share This