تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع کارگران مناطق << الحره شط العرب>> المحمره وعبادان احواز اشغالی

تجمع کارگران مناطق << الحره شط العرب>> المحمره وعبادان احواز اشغالی

جمعی از کارگران مناطق الحره<< شط العرب>> المحمره وعبادان احواز اشغالی در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و جانی اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان این منطقه کردند.
۲ دسامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply