تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / الاحواز اشغالی، بارش شدید باران در بوشهرین

الاحواز اشغالی، بارش شدید باران در بوشهرین

بازار جناوة( سوق میناء غنوة)
این بندر عربی تحت اشغال ایران بحال خود رها شده است و هیچ اقدامی از جانب مسولین دزد خیانتکار آن برای پیشگیری صورت نگرفته و شهرها یکی پس از دیگری به زیر آب فرو می‌روند.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This