نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

تجمع اعتراضی جوانان بیکار تحصیل کرده معشور احواز اشغالی

تجمع اعتراضی جوانان معشور احواز اشغالی جویای کار تحصیل کرده مقابل درب شرکت پتروشیمی کارون به علت استخدام غیربومیها.
۵ دسامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل