نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز/ بازداشت فعالان فرهنگی زنان احوازی را محکوم میکنیم

فرزندان ملل تحت اشغال و ستم رژیم ایران

رژیم اشغالگر ایران دهها سال است که با توصل به شیوهای فاشیستی و نقض تمامی معاهدات بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر سعی در از بین بردن هویت ملی ملت عرب احواز و جدا نمودن این ملت از گذشته خویش است.اشغالگران از سال 1925 با منع تمامی مدارس کتابخانها و روزنامه ها به زبان عربی و همچنین تحریف میراث تاریخی این ملت و جایگزین نمودن زبان و فرهنگ فارسی و نسبت دادن تمامی میراث فرهنگی عربی احواز به ملت فارس سعی در قطع تمامی ریشه های ملت عرب احواز با دیرینه چند هزار ساله ان داشت . البته ملت عرب احواز در طی دههای گذشته با مقاومت ملی مردمی خویش نه تنها در فرهنگ و تاریخ فارس ذوب نشده بلکه با اصرار تمام بر هویت و تاریخ عربی و حقوق انسانی خویش تاکید کرده با تقدیم هزاران شهید و اسیر بر عرب احوازی بودن ملت عرب تاکید کرد.
البته این سیاست اشغالگران فقط در احواز اشغالی نیست بلکه در تمامی سرزمینهای اشغالی بلوچستان ٌ؛ کوردستان ؛ ترکمنستان ؛ لورستان و آذربایجان جنوبی و کاسپین و دیگر ملتها نیز انجام گرفت.
فرزندان دلیر و مبارز ملت عرب احواز و ملل تحت اشغال ایران
طی روزهای گذشته رژیم اشغالگر ایران با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین بین المللی تعدادی از فعالان زن عرب احوازی را به اتهام تهدید امنیت ملی بازداشت نموده و به مناطق نامعلومی منتقل کرده است .
یکی از این بازداشتی ها شهروند احوازی فاطمه تمیمی مادر دو فرزند اهل شهر جراحی بندر معشور احواز اشغالی است
وی فعال مدنی ،فرهنگی و کارگردان فیلمهای مستند هستند که روز گذشته چهارشنبه۱۹ آذر ۹۹ توسط اداره اطلاعات رژیم اشغالگر ایران بازداشت شدند فعالیت خانم فاطمه تمیمی کمک به مردم فقیر و نیازمند عرب احوازی، رفتن از روستایی به روستای دیگر جهت جمع آوری وانتشار افسانها، لالایی ها، ترانه ها ودیدار با کودکانی که از رویاهایشان حرف میزنند و نبردهای رخ داده در طول تاریخ احواز اشغالی از کهن سالان که یا در نبردها شرکت داشتند یا سینه به سینه به آنها منتقل شده ودیگر داده ها میراث فرهنگی وادبی ملت عرب احواز اشغالی
فعالیت خانم فاطمه تمیمی صرفا فرهنگی است که در نگاه تنگ بینانه نظام اشغالگر ایران و مخیله ی پوسیده اش تهدیدی برای خود میبیند
سیاست نظام اشغالگر ایران بعد از تصرف احواز اشغالی دراین ۹۵ سال همیشه هر تحرکی یا صدای حق طلبانه ای از سوی فعالان مدنی و فرهنگی ،سیاسی و شاعران ،روزنامه نگاران ونخبگان را خطری برای خود می بیند دست به سرکوب، بازداشت شکنجه و اعدام و اعترافات نمایشی در صدا و سیما میزند . ماه جاری شاهد بازداشت ۳ نوجوان زیر ۲۰ سال از یک خانواده در شهر فلاحیه احواز اشغالی توسط اطلاعات سپاه تروریستی رژیم اشغالگر ایران به نام خانم ازهار البو غبیش، و دو برادر خویش رضا البوغبیش وعباس البو غبیش که هردو برادر زير بيست سال هستند بودیم و دلیل بازداشت این سه شهروند نوجوان احوازی ترس و هراس نیروهای امنیتی ایران از شناختن تاریخ ،میراث وفرهنگ و هویت عربی جوانان عرب احوازی است که در نهایت ضربه به امنیت ملی اشغالگران محسوب میشود.

شهروند عرب احوازی دیگری به نام خانم مریم عامری فعال مدنی وفرهنگی امروز 10/دیسمبر 2020 در احواز پایتخت توسط اداره اطلاعات رژیم اشغالگر ایران بازداشت شد . دلیل بازداشت ایشان فعالیتهای مسالمت آمیز و اجرای برنامه های کودکان و فرهنگی مانند <<گرگیعان>> کمک به مردم فقیر و رنج کشیده احواز اشغالی در << سیلابهای تعمدی >> اخیر رژیم اشغالگر ایران اعلام شد.

جبهه دمکراتیک مردمی احواز با محکوم کردن دستگیری ودر نهایت شکنجه و زندانی کردن فعالان زن عرب احوازی و دیگر شهروندان احوازی این عمل جنایتکارانه اشغالگران را نقص صریح حقوق بشر ونتیجه شکست تمامی سیاستهای فاشیستی اشغالگران دانسته ؛ بر ادامه مبارزه ملت عرب احواز تا رسیدن به حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولت مستقل احواز تاکیده میکند کما اینکه از تمامی سازمانهای حقوق بشری و فرزندان ملل تحت اشغال ایران میخواهد که با ملت عرب احواز همصدا شده خواهان آزادی هرچه سریعتر تمامی زندانیان سیاسی خصوصا زنان عرب احوازی از سیاهچالهای فاشیستهای رژیم اشغالگر ایران است.
زنده باد همبستگی ملل تحت اشغال رژیم ایران برای رسیدن به دمکراسی و برابری وحق تعیین سرنوشت و تاسیس دولت مستقل ملی
جبهه دمکراتیک مردمی احواز
10/12/2020

خروج از نسخه موبایل