تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / اطلاعیه سازمان نوارس الاحوازی درباره دستگیریهای خودسرانه فعالين الاحوازی

اطلاعیه سازمان نوارس الاحوازی درباره دستگیریهای خودسرانه فعالين الاحوازی

انسانهای ازاده
ما با نگرانی فراوان افزایش دستگیری های خودسرانه در میان صفوف زنان الاحوازی توسط سرویس های امنیتی سرکوبگر ایرانی طی این چند روز گذشته در تمام شهرها و مناطق روستایی اشغال شده در احواز را دنبال می کنیم. #فاطمه تميمي #ازهارالبوغبیش#مريم_عامري ازجمله فعالان زن عرب احوازی هستند که طی روزهای گذشته توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و به نقاط نامعلومی منتقل شده اند.
اتهام این شهروندان زن احوازی فعالیت های فرهنگی مدنی از جمله یکی کمک به سیل زدگان عرب احوازی ، برنامه هایی برای کودکان و فولکلورهای مردمی احواز بوده و این فعاليتها هيچ خطري و تهديدي براى نظام اشغالگرایران نداشته ولی به ادعای رژیم پوشالی ایران تهدیدی برای امنیت ملی اشغالگران است.
سازمانهاو فعالان حقوق بشر جهان
آنچه در اين سياستهاى نژادپرستانه و سركوب گرانه نهفته است چيزي نيست غير از زنگ خطريست از سوى نيروهاى إشغالگر ايران براى ادامه سركوب شديد و قلع و قمع هر صداى آزادي خواهانه و مسالمت آميز است كه براى سياستهاى تروريستشان به عنوان مخالف نظام محسوب شده و توسط انان باید سرکوب شود. همچنين این شیوهای تروریستی نشان بر نقض حقوق اوليه شهروندي احوازي كه بيش از نود وپنج سال با تلخي و محروم بودن از حقوق اوليه تحت إشغال بوده و اين بازداشتهاى خودسرانه جز براى ايجاد رعب و ترس و ممانعت از فعاليتهاى فرهنگي در بين مردم الاحوازو همچنين ممانعت از فعاليتهاى فرهنگي زنان احوازي كه در كمپينهاى ملي و فرهنگي كه براى افزايش هوشياري و اطلاع رساني فرهنگي براى رساندن صداى مردم محروم احوازي كه ساليان سال از سركوب شديد و از بين بردن هويت عربي رنج ميبرد.
سازمان نوارس احوازی از همه سازمانهای حقوق بشری میخواهد که با سازمان همصدا شده پیگیرامور زندانیان ، بازداشت شدگان ، محکومان به اعدام شده تا از طریق فشار بیشتر مانع جنایتهای بیشتر رژیم اشغالگر ایران شوند.
سازمان نوارس احواز
١٠/١٢/٢٠٢٠


سازمان نوارس
یکی از سازمانهای فعال در زمینه حقوق بشرو دفاع از زندانیان سیاسی ملت عرب احواز است تا ازطریق پیگیری و جمع اوری تمامی معلومات زندانیان سیاسی احواز صدای زندانیان سیاسی و فعالان مدنی بازداشت شده احواز توسط اشغالگران ایران را به گوش تمامی سازمانهای حقوق بشری و انسانهای ازاده برساند
با ما همکار شوید..

 

About Admin

Leave a Reply