ب: ملل تحت ستمبیانه ها

جنبش ملی بلوچستان از تظاهرات ملت عرب الاحواز پشتیبانی میکند

ملت مبارز عرب الاحواز برای چند روز پی در پی است که در تمامی شهرهای الاحواز به خیابان آمده و برای رسیدن به حقوق مشروع دست به تظاهرات زده است. نیروهای سرکوبگر رژِیم برای مقابله با ملت آزادیخواه عرب الاحواز متوسل به اعمال قهر و سرکوب شده اند. بنابر اخبار رسیده از الاحواز، نیروهای سرکوبگر رژیم تا کنون شماری  از تظاهرکنندگان را زخمی و شهید کرده و بسیاری را دستگیر و زندانی کرده اند.

جنبش ملی بلوچستان از تظاهرات کنندگان ملت مبارز عرب الاحواز پشتیبانی کامل نموده و نیز رژیم  اشغالگرمستبد ایران را در سرکوب، زخمی و کشته شدن، و دستگیری مبارزان عرب الاحواز بشدت محکوم مینماید. جنبش ملی بلوچستان خواهان رسیدگی به مطالبات برحق ملت عرب الاحواز میباشد و خود را در کنار آنها میداند. جنبش ملی بلوچستان همچنین خواستار مجازات عوامل سرکوب تظاهرات کنندگان و رهایی بدون قید و شرط دستگیر شدگان در اسرع وقت است.

ملت عرب الاحواز با تظاهرات خود نشان داد که رژیم اشغالگر ایران راهی جز تن دادن به مطالبات ملت عرب الاحواز نیست و نیز دیر یا زود باید به اشغال الاحواز پایان بدهد.

جنبش ملی بلوچستان

سه‌شنبه  ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا