ب: ملل تحت ستمبیانه ها

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از تظاهرات ملت عرب الاحواز حمایت می کند

رژیم اشغالگر فارس که  با غصب سرزمین عرب الااحواز و چپاول دارائیهای آن به ویران سازی الااحواز مشغول است با خشم ملت عرب الااحواز  روبروه شده و چند روزی است که ملت مبارز عرب الااحواز در خیابانهای  پایتخت الااحواز ( احواز) و دیگر شهرهای  اشغالی با تظاهراتهای  وسیع خیابانی  به اشغالگران فارس اعتراض کرده خواهاد خروج اشغالگران از کشورشان می باشند
رژیم تروریست و اشغالگر فارس با سرکوب تظاهرات سعی بر کنترل  اعتراضات داشته و در این  سرکوبها  تعدای از  تظاهرکنندگان  زخمی و شهید و بسیاری دستگیر شده زیر شکنجه قرار دارند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با درود به روان شهدای گرامی ملت عرب الاحواز تحت اشغال ایران مواضع خودرا به شرح زیر اعلام می کند.
1- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” سرکوب تظاهرات ملت عرب الاحواز را بشدت محکوم کرده خواهان آزادی بی قید و شرط دستگیرشدگان بوده و  اعلام میکند  که نیروهای اشغالگر فارس  باید  هرچه زودتر به این جنایات پایان داده و بدون هیچ قید و شرطی سرزمین ملت عرب الاحواز و دیگر ملل غیر فارس را ترک کند.
2- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”  با تمام توان از مبارزات بر حق ملت عرب الاحواز  حمایت می کند.
3- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” برای حمایت از مبارزات ملت عرب الااحواز با  اشغال گران فارس   ازتمامی ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران”  دعوت می کند تا با ترتیب  اعتراضها  انزجار خود را از رژیم اشغالگر فارس نمایش داده واز خواستهای ملت عرب الااحواز حمایت کنند.
4 – جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”  تنها آلترناتیو رژیم تروریست “ایران” است  باهدف  استفلال ملل  و تشکیل دولت های این ملل  مبارزه می کند  و  هیچ دولتی به نام ایران را نمی پذیرد.
5- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از کشورهای منطقه ، جهان  و نهادهای بین المللی دعوت می کند تا با حمایت از   مبارزات  ملل  غیر فارس برای رهای از اشغال رژیم تروریست   “ایران”  به صلح و ثبات در منطقه وجهان  یاری رسانند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”   فوریه  2017

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

علي سيلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا