دیدگاه‌ها

موقعيت كنوني ملت عرب در پرشين نوشته: خالد فرجپور

ما ملت عرب تحت ستم مضاعف هستيم.
چگونه تحت ستم هستيم؟
از يك طرف برخلاف فارس ها كه به زبان مادري و فرهنگ و تاريخ خودشان را دارند، دولت هاي مختلفبه ملت عرب اجازه نداده كه به زبان مادري خودشان تحصيل كنند.
در واقعه ملت عرب خواستار هويت هستند كه حكومت پرشين به اين ميگه تجزيه طلبي، در واقعه اين حقوق بشر است.
ملت عرب خواستار شريك شدن در نفتي هستند كه امروزه حدود ٩٠ تا ١٠٠ ميليارد دلار از سرزمين نفت خيز عرب نشين احواز توليد ميشه، نفتي كه از زمين آبا اجدايمان و زمين هاي به زور تصرف شدن ما در مي آيد.
به عنوان مثال يكي از جنايت هايي كه خميني پايه گذار حكومت جمهوري اسلامي به ملت عرب انجام داده اين است:
بعد از انقلاب سال ١٣٥٧ پرشين ، ملت عربي كه داراي زمين بودن ميبايستي اسناد خودشون را به اسناد جمهوري اسلامي تبديل كنند كه حكومت در آن زمان كمتر ربع زمين را سند جمهوري اسلامي ميزد و المابقي جزء زمين ملي به تصرف حكومت در مي اومد و هر شخصي كه معترض ميشد اعدام و يا زندان ميشد زيرا حكومت جمهوري اسلامي بر پايه دين و اسلام ساخته شده و هركسي اعتراض كند يعني با خدا و اسلام مخالف است و حكومت شخص اعدام است.
ملت عرب وقتي خواستار حق خود ميشوند و اعتراض كنند با گلوله و يا اعدام مواجه ميشوند و برچسب تجزيه طلبي به ملت عرب ميزنند.در واقعه اين حكومت جمهوري اسلامي است كه زمين هايي ملت عرب را تصرف كرده و اين نوعي از تجزيه طلبي است!

در مناطق عرب نشين حتي از اب شرب بهداشتي محروم هستند.
حكومت اسلامي اسامي تمام شهرها و حتي كوچه ها از عربي به فارسي تغيير داده به عنوان مثال كوت عبدالله به شهرستان كارون تغيير يافته و در حال حاضر بافت جمعيتي و همچنين فرهنگ آن منطقه در حال تغيير و فارسيازاسيون به توسط حكومت است.

آب كارون را براي شهرهايي فارس نشين (اصفهان …) انتقال ميدهند تا كشاورزي ملت عرب كه تنها راه امرار معاش آنها بوده بسته شود و اين دزدي آب باعث خشك شدن هور و كارون شده .

نفس مارا با ريزگردها خفه ميكنند.

چرا بين جوان عرب تحصيل كرده و مالك زمين و هر غير بومي (بي سواد) هميشه غير بومي انتخاب ميشود؟
آيا عرب بودن در اين ديار گناه است؟
آيا ملت عرب از نفت زير پاي خود سهمي ندارند؟
آيا از آب كارون زير پايشان سهمي ندارند؟
آيا عرب از زمين آبا و اجدايشان سهمي ندارند؟
اين همه تبعيض و نژاد پرستي براي چيست؟

تمام مشكلاتي كه حكومت براي شخص نه فقط من بلكه ملت عرب درست ميكند باعث شده در قلب هر جوان عرب زخم هايي ايجاد كند و تمام اين زخم ها از كوچك و بزرگ تك تك مردم عرب احوازي يك جنگجو ميسازد نه يك قرباني.
تمام اين مشكلات فقط و فقط گوشه ي كوچكي از مشكلات ملت عرب احوازي است.
خالد فرجپور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا