تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / اعتراضات سراسری در جغرافیای جعلی موسوم به ایران

اعتراضات سراسری در جغرافیای جعلی موسوم به ایران

تجمع سراسری بازنشستگان در جغرافیای جعلی موسوم به ایران در یزد ،خرم آباد ،مشهد وتهران در اعتراض بە عدم دریافت حقوق و مزایای بازنشستگی
۱۳ دسامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This