تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / ادامه اعتراضات بازنشستگان احواز پایتخت

ادامه اعتراضات بازنشستگان احواز پایتخت

امروز ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹ تداوم تجمع بازنشستگان احواز پایتخت مقابل ادارە کل تامین اجتماعی در اعتراض بە عدم دریافت حقوق و مزایای بازنشستگی
۱۳ دسامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This