الاحواز

خبر هجوم خارجى ها براى خريد منزل در احواز اشغالی كذب است

اين نوع خبرها در راستاى تغيير_ديموگرافيك منطقه و از سياستهاى نظام اشغالگر ایران از سالها پیش در حال اجراست و نژادپرستان عرب ستیز فارس آن را تبليغ مىكنند.

بر اساس قانون اساسی ایران اشغالگر، ثبت سند و ملك یا آپارتمان به نام یک خارجی در(جغرافیای سیاسی جعلی موسوم به ایران)، جرم محسوب می‌شود. یعنی خارجی‌ها به شکل رسمی بنام خود نمى توانند صاحب ملک يا آپارتمان شوند.

در سالهاى اخير افراد خارجى چنانچه قصد خريد ملك داشته باشند به دو شکل اين موضوع را انجام مى دهند ، یا از طریق یک ایرانی كه سند را به بنام او واگذار مىكند و یا در قالب يك قولنامه‌ آن هم بايستى بنام يك ايرانى باشد، يعنى افراد خارجى از طريق دوستان ایرانی خود مىتوانند ملك را خريد و فروش كنند و اين قضيه تازگى ندارد. خبرهاى منتشر شده صحت ندارند.

افزایش بی رویهٔ قيمت ملك در احواز اشغالی همانند ديگر اجناس به سقوط ارزش ریال ايرانی و افزایش مشكلات اقتصادى در اين جغرافیای جعلی منجر خواهد شد.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا