نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

حزب استقلال آزربایجان جنوبی ازمبارزات ملت عرب الاحواز حمایت می کند

چند روز است که ملت عرب الاحواز در اعتراض به اشغالگران فارس در اکثر شهرهای الاحواز خصوصان پایتخت الااحواز به تظاهرات خیابانی بر خواسته و لرزه بر جان اشغالگران فارس انداخته ومایه بسی امید و خوشحالی دیگر ملل گشته است که پیروزی نزدیک است.
رژیم اشغالگر فارس با وحشیگری تمام معترضین را سرکوب کرده و بنا به اطلاع حزب استقلال آزربایجان جنوبی بر اثر این سرکوبها چندین نفر شهید ، زخمی و دستگیر شده اند.
حزب استقلال آزربایجان جنوبی با قاطعیت تمام از مبارزات ملت عرب الااحواز حمایت کرده وجنایات رژیم اشغالگر فارس را بشدت محکوم می کند و خواهان آزادی سریع و بی قید وشرط تمامی دستگیر شده گان میباشد.
حزب استقلال آزربایجان جنوبی اعلام می کند که نیروهای اشغالگر فارس بایدهر چه زودتر و بدون هیچ قید وشرطی کشور الاحواز را ترک کرده و به اشغالگر پایان دهند.
حزب استقلال آزربایجان جنوبی از ملت تورک آزربایجان دعوت می کند که با تشکیل اعتراضات از مبارزات همرزمان عرب الاحواز حمایت کرده مانع از تمرکز رژیم در سرکوب ملت عرب الااحواز شده و با اتحاد مبارزاتی بیشتر اشغالگران فارس را به عقب نشینی و ترک سرزمین های اشغالی مجبور کنیم .


هر چه گسترده تر باد اتحاد مبارزاتی آزربایجان جنوبی والااحواز بر علیه اشغالگران فارس
حزب استقلال آزربایجان جنوبی

 

خروج از نسخه موبایل