تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / باقرخان، سالار ملی ملت آزربايجان جنوبی اشغالی

باقرخان، سالار ملی ملت آزربايجان جنوبی اشغالی

خانه باقرخان در میان تلی از خاک و زباله!
اینجا خانه تاریخی سالار ملی آزربايجان جنوبی اشغالی در تبریز پایتخت است.

ویرانی، لگدمال کردن هویت و تاریخ ملت‌های غیرفارس و صدها جنایت و دسیسه دیگر، همه دستاورد حکومت ملایان و رژیم آپارتاید ایران اشغالگر است تا به زعم خود آثاری از رشادت این ملت‌های بزرگ تاریخ ساز نگذارد.
ولی بسی حیف که نمیداند اقتدار باقر خان در خون ملتش نهفته است و نه در خانه و آشيانه.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This