تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تظاهرات معلمان بدليل عدم دريافت حقوق ومستمري ايشان از سوي رژيم تروريستي تهران

تظاهرات معلمان بدليل عدم دريافت حقوق ومستمري ايشان از سوي رژيم تروريستي تهران

مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز

طبق خبرهاي اعلام شده از سوي خبرنگاران جبهه دمكراتيك مردمي احواز ونيز تاكيد، اين اخبار از سوي برخي منابع خبرى ديگر، معلمان ودر مقاطع مختلف تحصيلي در چند روز اخير وبدليل عدم پرداخت حقوق ومستحقات ايشان از سوي رژيم داعشي پرور تهران در اكثر كشورهاي تحت اشغال رژيم مركزي تهران ودر جغرافياي جعلي ايران دست به تظاهرات وتحصنهاي وسيعي زده و خواستار تحسين وضعيت معيشتي خود وپرداخت حقوق ايشان در موعد مقرر وعدم تاخير در مستحقات ديگر كه حق مسلم ايشان است، شدند.

همچنين منابع خبري افزودند كه بيشتر معلمان وكارمندان وزارت اموزش وپرورش كشور احواز وهمسو با حركت حق طلب ديگر معلمان از ملتهاي مختلف در جغرافياي جعلي ايران، دست به تظاهرات وسيعي زده وتا اطلاع ثانوي حضور در كلاسهاي درسي را به تعليق انداخته، خواستار رسيدگي هر چه سريعتر به وضعيت معيشتي وتعديل قانون حقوق ومزايا وهمسان شدن ان با دريافتهاي كارمندان ديگر دستگاهاي حكومتي شدند.

لازم به ياداوري است كه رژيم اشغالگر تهران وطبق سياستهاي ضدبشري و بويژه عرب ستيزي وعرب كشي، معلم عرب را چون ديگر اقشار مختلف ومظلوم اين ملت را تحت فشارهاي سخت مالي قرارداده تا مانع از تربيت واموزش يك نسلي، فرهيخته، روشنفكر، متمدن بر اساس تعاليم ملي وارزشهاي والاي انساني شود. و ايشان را مجبور به مهاجرت به داخل سرزمين فارس كرده و كشور احواز را از وجود نخبه هاي تحصيلكرده تخليه تا زمينه را جهت تفريس فارسي سازي احواز را بيشتر براي خود مهيا وبه وجود غير مشروع خود مشروعيت ومشروطيت دهد.

ابو جمانه الاحوازي
12.03.2017
www.ALAHWAZ.com

 

 

About Ali

Leave a Reply