Home / جغرافياي ايران جعلي / بازگشتی به توافق هسته‌ای با ایران اشغالگر وجود ندارد

بازگشتی به توافق هسته‌ای با ایران اشغالگر وجود ندارد

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید، دولت بایدن به دلیل تخلفات ایران اشغالگر نمیتواند به ابتدای توافق برگردد.

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که احیای توافق هسته‌ای با ایران (اشغالگر) توسط جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، مستلزم این است که: باید دوباره مذاکره شود، تا نقض تخلفات بیشمار ایران (جعلی) در توافقنامه سال ۲۰۱۵ معکوس شود.

“نمی توانم تصور کنم که کسی بگوید:” ما به آغاز برگشته ایم “زیرا این آغاز دیگر وجود ندارد – در ابتدای کار هم نیستیم “

مواد (هسته‌ای) بیشتر، فعالیت بیشتر، سانتریفیوژها بیشتر و مواردی بیشتر در حال اعلام است. چه اتفاقی برای همه اینها می افتد؟ این سوالی است که باید در سطح سیاسی در مورد آن تصمیم گیری شود. “آنچه من می بینم این است که ما در حال چرخش و بازگشت به دسامبر ۲۰۱۵ هستیم.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This