Home / گزارش ها / الاحواز / فوت دو کارگر در کارخانه خوراک دام و طیور در قنیطره

فوت دو کارگر در کارخانه خوراک دام و طیور در قنیطره

مصیب منصوری و غلام رضا کردی، 2تن از کارکنان کارخانه ‘خوراک دام و طیور سلامت دان’ در شهر قنیطره از توابع دولت احواز اشغالی پس از آنکە از طرف مدیریت این کارخانە کە 2 تن از فرماندھان تروریست سپاە ھستند، مجبور می شوند بە داخل سولە سویا بروند و مجرای خروجی را کە بە دلیل رطوبت گیر کردە بود را باز کنند، خفە می شوند و جان خود را از دست می دھند.

مسئول مرگ این دو تن سپاه تروریستی پاسداران است

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply