Home / جغرافياي ايران جعلي / نظام اشغالگر زن ستیز!

نظام اشغالگر زن ستیز!

نماینده مرد پارلمان هلند هدیه کریسمس علیرضا جهانگیری سفیر ایران اشغالگر را در مقابل دوربین به سطل آشغال انداخت. زیرا فقط برای اعضای مرد پارلمان هدیه داده بود!

ترجمه: «سفیر ایران(اشغالگر) برای همه نمایندگان مرد کادو پسته فرستاده، ولی هیچ چیزی برای یک نماینده زن هم نفرستاده. منم برای احترام به زنان پسته ها را درون سطل آشغال میریزم»

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This