Home / جغرافياي ايران جعلي / موافقت دولت سوئد برای برگزاری دادگاه حمید نوری

موافقت دولت سوئد برای برگزاری دادگاه حمید نوری

در دومین سال بازداشت حمید نوری ، مشهور به حمید عباسی به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی از هشت عضو هیات اعدام نظام اشغالگر ایران در جریان اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، روز سه شنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۹ دولت سوئد با تقاضای دادستانی برای بر گزاری دادگاه موافقت کرد.
۲۳ دسامبر ۲۰۲۰


امیراحوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply