الاحوازگزارش ها

دستگيري حسين طرفي يكي ديگر از فعالان احواز

ضمن يك حمله امنيتي از سوى اشغالگران كه بيش از دو هفته فعالان عرب احواز را مورد هدف قرار داده است، تعداد زيادى دستگير ودر زندانها مورد اذيت وآزار قرار گرفتند.

مركز پيام رساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز

اذا دخلو الانذال بيتا
استباحة كلابهم حرمة الدار

امروز سه شنبه مصادف با 21/03/2017 خبرنگار جبهه دمكراتيك مردمي احواز، از دستگيري يك شهروند احوازي بنام حسين طرفي خبر داد.

منبع خبري امروز از دستگيري يك شهروند احوازي بنام حسين طرفي 30 ساله از ساكنين پايتخت احواز در كوى فرهنگ شهر متأهل وداراي سه فرزند، خبر داد.

همچنين گزارشگر جبهه دمكراتيك مردمي احواز وبا استناد به معلومات بدست آورده از برخي از شهود وشهروندان حاضر در صحنه هنگام بازداشت شهروند فوق الذكر، تأكيد كرد كه نيروهاي امنيتي با لباسهاي شخصي وبا ماشينهاى كاملا مختلف از ماشينهايى كه براي ملت معروف هستند، وارد كوي فرهنگ شهر شده وبعد از محاصره منزل حسين طرفي ايشان را دستگير كرده وبه مكان نامعلوم منتقل كردند.

همچنين شاهد عيني اضاف كرده اند كه اين ماموران به تجمع كنندگان گفته اند كه اين شخص بيش از دوسال تحت تعقيب بوده، بدون اينكه نوع اتهام ايشان را براي حاضرين بيان كنند.

در صورتيكه اسير حسين طرفي براي عموم معروف بوده ودر زمينه فعاليتهاي مدني وشركت در اعتراضات ضد رود كشي وخشك كردن رودهاي احواز، حضور فعالي داشته است. ويك شخصيت معروف براي اكثر فعالان واحزاب، سياسي مي باشد.
ودر اينجا لازم است كه يادورآوري كنيم دشمن اشغالگر همه ساله وهمزمان با سالروز اشغال احواز وقيام مردم احواز در 15 /4 هر سال جهت احياي ( انتفاضه 15 نيسان) دست به دستگيريهاي وسيع وبه اتهامهاي باطل جهت به عقب راندن ملت و جلوگيري از مطالبه ايشان به حقوق ملي خود ونيز ازادي وطن از طرفي واز طرف ديگر با استفاده از حربه ترور شخصيتي در بين جوانان ما ميزند.

غافل از ان است كه اين ملت مسير خود را انتخاب كرده وتا ازادي وطن واخراج اخرين اشغالگر از سرزمين خود به مبارزات مشروع ومشروط خود ادامه خواهد داد.

 

مركز پيام رساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز
21.03.2017
www.ALAHWAZ.com

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا