الاحوازويديوها

غصب ملک یک از شهروند اهل باب هانی احواز اشغالی

غصب ملک یک از شهروند اهل باب هانی احواز اشغالی توسط فرمانده دزد وفاسد تیپ دو امام حسن مجتبی شهرستان باب هانی احواز اشغالی

غصب زمین یک از شهروند اهل باب هانی احواز اشغالی بنفع سپاه توسط سردار دزد وفاسد رفیق دوست فرمانده تیپ دو امام حسن مجتبی شهر باب هانی احواز اشغالی
روز گذشته یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹ شخصی بنام سید مجید سیدی در مقابل ساختمان نماینده وحاکم نظامی رژیم اشغالگر ایران(فرمانداری) دست به اعتراض می زند و حتی این فرد معترض قصد آتش زدن پسر خود را داشت که خوشبختانه با ممانعت مردم رو به رو می شود.
۲۹ دسامبر ۲۰۲۰

 

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا