Home / جغرافياي ايران جعلي / چارلی ویمرز: سوسیال دمکرات ها تمام تلاش خود را بکار بستند تا متن قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران ( ایران جعلی )را کم بها کنند

چارلی ویمرز: سوسیال دمکرات ها تمام تلاش خود را بکار بستند تا متن قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران ( ایران جعلی )را کم بها کنند

چارلی ویمرز نماینده پارلمان اروپا از حزب دمکرات های سوئد در سخنرانی خود در صحن این پارلمان گفت که در جریان تنظیم متن قطعنامه پارلمان اروپا برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران ( ایران جعلی )نمایندگان سوئدی از حزب سوسیال دمکرات و در راس آن ها خانم «ییته گوته لند» تمامی تلاش خود را به کار بستند تا متن این قطعنامه تا جای ممکن بی ارزش و کم بها تنظیم شود.
۲۸ دسامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply